Begrafenispolissen.com
Christelijke ondernemers in de uitvaartbranche
Grafrechten

Grafrechten zijn kosten die door de gemeente in rekening worden gebracht voor het begraven in een graf.

Deze kosten verschiilen per gemeente.

Het zijn bedragen waarmee u beslist rekening moet houden.

Deze kosten vormen een belangrijk deel van rekening.